Συγγράμματα του κ. Δεληγεώρογλου στον Εύδοξο
Συγγράμματα του κ. Ιατράκη στον Εύδοξο
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αθανάσιος Χ. Χρυσικόπουλος
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, 2002
- 26 Συγγραφείς
- 571 Σελίδες
- 222 Σχήματα
- 77 Εικόνες
- 2075 Βιβλιογραφικές παραπομπές
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
Γεώργιος Μ. Ιατράκης
Εκδοτικός Οίκος, ΔΕΣΜΟΣ, Ν.Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2004
- 816 Σελίδες
- 127 Σχήματα
- 46 Πίνακες
- 32 Εικόνες
- 1001 Βιβλιογραφικές παραπομπές
Αντισύλληψη: Μύθοι και Πραγματικότητα
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος
Ιατρικές Εκδόσεις Π. Πασχαλίδη, Αθήνα, 2006
- 145 Σελίδες
- 8 Σχήματα
- 3 Πίνακες
- 24 Εικόνες
Οικογενειακός Προγραμματισμός
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος
Ιατρικές Εκδόσεις Π. Πασχαλίδη, Αθήνα, 2006
- 145 Σελίδες
- 8 Σχήματα
- 3 Πίνακες
- 24 Εικόνες