ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αθανάσιος Χ. Χρυσικόπουλος, και συμμετοχή 26 συγγραφέων, 571 σελίδων

Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα, 2002

- 222 Σχήματα

Γεώργιος Μ. Ιατράκης, 816 σελίδες

Εκδοτικός Οίκος, ΔΕΣΜΟΣ, Ν.Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2004

Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, 145 σελίδες

Ιατρικές Εκδόσεις Π. Πασχαλίδη, Αθήνα, 2006

Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, 333 σελίδες

Ιατρικές Εκδόσεις Π. Πασχαλίδη, Αθήνα, 2006

Γεώργιος Μ. Ιατράκης, 266 σελίδες

Εκδοτικός Οίκος: Δεσμός, Ν. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2002

Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, 520 σελίδες

Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2012