Νικόλαος Βλάχος

Ενδεικτικές ιδιότητες και δράσεις κατά την επιστημονική του πορεία
 1. 1999 - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Johns Hopkins
 2. 2000 - Μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις απέκτησε το τίτλο της υποειδικότητας Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας
 3. 2000-2004 - Assistant Professor (Ισοδύναμο με το βαθμό του Επίκουρου καθηγητού) στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στο τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
 4. 2004 - Επίκουρος Καθηγητής στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του Πανεπιστήμιου Αθηνών
 5. 2010 - Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Αρεταίειου Nοσοκομείου.
 6. 2015 - Καθηγητής Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 7. Κριτής δημοσιεύσεων σε έγκριτες ιατρικές επιθεωρήσεις
 8. Έχει οργανώσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στην ενδοσκοπική χειρουργική και στην εξωσωματική γονιμοποίηση
 9. Πολλές ξενόγλωσσες (που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και ελληνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και εισηγήσεις.
 10. Συμμετοχή σε 8 επιστημονικά βιβλία
 11. Τιμητική διάκριση από την Αμερικανική Ενωση Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης
 12. Άλλες τιμητικές διακρίσεις και βραβεία