ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρχαιρεσίες: 27 Ιανουαρίου 2019

Πρόεδρος
Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας - τ. Διευθυντής Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα
Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Βλάχος
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας - Διευθυντής της Β' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος Μακράκης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ταμίας
Γεώργιος Ιατράκης
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Μέλος
Γεώργιος Αντωνάκης
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας - Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Μέλος
Γεώργιος Γαλάζιος
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας - Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Διευθυντής Εργαστηρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΔΠΘ-ΠΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Μέλος
Κωνσταντίνος Νταφόπουλος
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας - Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα