ΤΟΜΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Σεμινάριο: Αθήνα, 26-27 Ιανουαρίου 1991

 

2. Σεμινάριο: Θεσσαλονίκη, 25-26 Ιανουαρίου 1992

 

3. Σεμινάριο: Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 1993

 

4. Σεμινάριο: Θεσσαλονίκη, 29-30 Ιανουαρίου 1994

 

5. Σεμινάριο: Αθήνα, 27-28 Ιανουαρίου 1995

 

6. Σεμινάριο: Ηράκλειο, 27-28 Ιανουαρίου 1996

 

7. Σεμινάριο: Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου1997

 

8. Σεμινάριο: Αθήνα, 24-25 Ιανουαρίου 1998

 

9. Σεμινάριο: Ηράκλειο, 26-27 Ιανουαρίου 1999

 

10. Σεμινάριο: Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2000

 

11. Σεμινάριο: Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2001

 

12. Σεμινάριο: Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2002

 

13. Σεμινάριο: Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2003

 

14. Σεμινάριο: Αθήνα, 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2004

 

15. Σεμινάριο: Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2005

 

16. Σεμινάριο: Αθήνα, 28-29 Ιανουαρίου 2006

 

17. Σεμινάριο: Αθήνα, 27-28 Ιανουαρίου 2007

 

1. 1° Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (18° Σεμινάριο): Αθήνα, 25-28 Ιανουαρίου 2008

 

2. 2° Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (19° Σεμινάριο): Αθήνα, 23-25 Ιανουαρίου 2009

 

3. 3° Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας: Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2011