ΤΟΜΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Σεμινάριο:
Αθήνα, 26-27 Ιανουαρίου 1991

 

2. Σεμινάριο:
Θεσσαλονίκη, 25-26 Ιανουαρίου 1992

 

3. Σεμινάριο:
Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 1993

 

4. Σεμινάριο:
Θεσσαλονίκη, 29-30 Ιανουαρίου 1994

 

5. Σεμινάριο:
Αθήνα, 27-28 Ιανουαρίου 1995

 

6. Σεμινάριο:
Ηράκλειο, 27-28 Ιανουαρίου 1996

 

7. Σεμινάριο:
Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου1997

 

8. Σεμινάριο:
Αθήνα, 24-25 Ιανουαρίου 1998

 

9. Σεμινάριο:
Ηράκλειο, 26-27 Ιανουαρίου 1999

 

10. Σεμινάριο:
Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2000

 

11. Σεμινάριο:
Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2001

 

12. Σεμινάριο:
Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2002

 

13. Σεμινάριο:
Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2003

 

14. Σεμινάριο:
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2004

 

15. Σεμινάριο:
Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2005

 

16. Σεμινάριο:
Αθήνα, 28-29 Ιανουαρίου 2006

 

17. Σεμινάριο:
Αθήνα, 27-28 Ιανουαρίου 2007