Κωνσταντίνος Νταφόπουλος

Ενδεικτικές ιδιότητες και δράσεις κατά την επιστημονική του πορεία
 1. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Έλαβε την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 3. Μετεκπαιδεύτηκε στην Ιατρική της Αναπαραγωγής στη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Schleswig-Holstein, του Lübeck Γερμανίας
 4. Μετεκπαιδεύτηκε στην Ενδοσκοπική Χειρουργική στη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Schleswig-Holstein, του Lübeck Γερμανίας
 5. Κλινική δραστηριότητα σε όλα τα πεδία της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 6. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 7. Υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
 8. Υπεύθυνος της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
 9. Διδάσκει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 10. Διδάσκει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 11. Πολλές ξενόγλωσσες (που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και ελληνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και εισηγήσεις.
 12. Μέλος ελληνικών και ξένων ιατρικών εταιρειών