Ευάγγελος Μακράκης

Ενδεικτικές ιδιότητες και δράσεις κατά την επιστημονική του πορεία
 1. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Ιατρός Μονάδας ΕΜΒΡΥΟ A.R.T. - ΑΚΕΣΩ (2007 - τώρα).
 3. Εξειδικευμένος στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EBCOG και της Ελληνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 4. Εξειδικευμένος στην γυναικολογική ενδοσκόπηση (επεμβατική και διαγνωστική υστεροσκόπηση / λαπαροσκόπηση).
 5. Λέκτορας ΠΔ407 και Επιστημονικός Συνεργάτης στην πανεπιστημιακή μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο νοσοκομείο ‘Αρεταίειο’ (2002-2006).
 6. Εργάσθηκε επί μακρόν στην Μεγάλη Βρετανία
 7. Μεταξύ των κλινικών όπου εξειδικεύθηκε περιλαμβάνονται: το Birmingham Women’s Hospital στην Αγγλία (πανεπιστημιακή μονάδα εξωσωματικής) και η Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Bari στην Ιταλία (τμήμα υστεροσκόπησης-λαπαροσκόπησης).
 8. Κριτής δημοσιεύσεων σε έγκριτες ιατρικές επιθεωρήσεις
 9. Ιδιωτική άσκηση Μαιευτικής-Γυναικολογίας
 10. Πολλές ξενόγλωσσες (που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και ελληνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και εισηγήσεις.
 11. Δύο Επιστημονικά βιβλία-εγχειρίδια
 12. Μέλος ελληνικών και ξένων ιατρικών εταιρειών