Γεώργιος Ιατράκης

Ενδεικτικές ιδιότητες και δράσεις κατά την επιστημονική του πορεία
 1. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
 3. Μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
 4. MPhil Πανεπιστημίου Λονδίνου
 5. Επιμελητής Β’ Εθνικού Συστήματος Υγείας
 6. Επιμελητής Α’ Εθνικού Συστήματος Υγείας
 7. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
 8. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 9. Καθηγητής (Mobile) University of Mastology
 10. Πολλές ξενόγλωσσες (που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και ελληνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και εισηγήσεις.
 11. Πολλά ελληνικά βιβλία (>40), ξένα βιβλία (μεταφράσεις) και ηλεκτρονικά βιβλία που αποδελτιώνονται στον “Εύδοξο” και κεφάλαια ελληνικών και ξένων βιβλίων (ιατρικού περιεχομένου)
 12. Μέλος ελληνικών και ξένων ιατρικών εταιρειών