Γεώργιος Γαλάζιος

Ενδεικτικές ιδιότητες και δράσεις κατά την επιστημονική του πορεία
 1. 1987 - Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας (Μαιευτική-Γυν/κή Κλιν. Ιατρ. Σχολής ΔΠΘ ΓΠΝ Αλεξ/πολης)
 2. 1990 - Λέκτορας Μαιευτικής - Γυναικολογίας (Μαιευτική-Γυν/κή Κλιν. Ιατρ. Σχολής ΔΠΘ ΓΠΝ Αλεξ/πολης)
 3. 1994 - Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας (Μαιευτική-Γυν/κή Κλιν. Ιατρ. Σχολής ΔΠΘ ΓΠΝ Αλεξ/πολης)
 4. 2001 - Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας (Μαιευτική-Γυν/κή Κλιν. Ιατρ. Σχολής ΔΠΘ ΓΠΝ Αλεξ/πολης)
 5. 2009 - Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας (Μαιευτική-Γυν/κή Κλιν. Ιατρ. Σχολής ΔΠΘ ΓΠΝ Αλεξ/πολης)
 6. 2009 - Δ/ντής Εργαστηρίου Οικογενειακού Προγραμματισμού (Μαιευτική-Γυν/κή Κλιν. Ιατρ. Σχολής ΔΠΘ ΓΠΝ Αλεξ/πολης)
 7. Ελληνικά βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία (ιατρικού περιεχομένου)
 8. Συμμετοχή σε προγράμματα και μελέτες
 9. Από το 1987 μέχρι σήμερα ανελλιπώς κλινικό έργο στη Μαιευτική
 10. Από το 1987 μέχρι σήμερα ανελλιπώς κλινικό έργο στη Γυναικολογία
 11. Πολλές ξενόγλωσσες (που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και ελληνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και εισηγήσεις.
 12. Μέλος ελληνικών και ξένων ιατρικών εταιρειών