Χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ (επαθλο 2008)

 

Η Eλληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας προκυρήσσει για πέμπτο συνεχή χρόνο χρηματικό έπαθλο τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ για την καλύτερη πειραματική ή όχι, εργασία που να άπτεται θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ειδικευ- μένοι και ειδικευόμενοι Ιατροί όλων των ειδικοτήτων (καθώς και ομογενείς), που να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, αδημοσίευτη και να σταλεί σε τρία αντίτυπα στα γραφεία της Εταιρείας μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2007 (σφραγίδα ταχυδρο- μείου). Η εργασία θα ενσωματωθεί στις διαλέξεις του 1ου Συνεδρίου Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (18ο έτος), που θα πραγματοποιηθεί στις 25–27 Ιανουαρίου 2008 και στον τόμο πρακτικών του Σεμιναρίου. Κατά τη διάλεξη της εργασίας θα επιδο- θεί στον νικητή επιταγή με το ποσό των 3.000,0 Ευρώ.

Ο κ. Π. Χριστόπουλος της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο) με συνεργάτες τους Μ. Γαζούλη, Γ. Μαστοράκο, Ε. Δε- ληγεώρογλου, Ε. Διαμάντη, Δ. Πανίδη και Γ. Κρεατσά, έλαβε το χρηματικό ποσό των 3.000 Ευρώ ( Έπαθλο 2007) για την καλύτερη εργασία που υπεβλήθη στην Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας με θέμα: «Συσχέτιση πολυμορφισμών στα γονίδια PPAR-γ και PPAR-δ με τo μεταβολισμό της Γλυκόζης, την αντοχή στην Ινσουλίνη και τις αναπαραγωγικές Ορμόνες σε Ελληνίδες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών».