Χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ (έπαθλο 2011)

 

Με απόφαση της επιτροπής κρίσεως, από τις συνολικά πέντε εργασίες που υποβλήθηκαν για το έπαθλο των 3000 ευρώ για το 2011, επελέγει η πειραματική εργασία των Γιάννη Ζερβομανωλάκη, Giles Palmer, Χρυσοστόμου Σοφούδη, Ιωάννα Γαλάνη, katharina Winkler και Ludwig Wildt με τίτλο "Ανάπτυξη συστήματος διάχυσης για τη διέγερση και ωρίμανση ωοθηκικού ιστού".

Ολόκληρη η εργασία αναφέρεται στον τόμο Πρακτικών του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας.