Ευθύμιος Δεληγεώρογλου

Ενδεικτικές ιδιότητες και δράσεις κατά την επιστημονική του πορεία
 1. 1988 - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. 1989 - Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό
 3. 1998 - Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. 2002 - Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 5. 2009 - Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 6. 2014 - Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 7. 2019 - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 8. Πολλές ξενόγλωσσες (που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και ελληνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και εισηγήσεις.
 9. Πολλά ελληνικά βιβλία, ξένα βιβλία και κεφάλαια ελληνικών και ξένων βιβλίων (ιατρικού περιεχομένου)
 10. Συμμετοχή σε πολλά ελληνικά και ξένα συνέδρια
 11. Μέλος ελληνικών και ξένων ιατρικών εταιρειών
 12. Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία