Γεώργιος Αντωνάκης

Ενδεικτικές ιδιότητες και δράσεις κατά την επιστημονική του πορεία
 1. 1986 - Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 2. 1989 - Ειδικότητα Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 3. 1994 - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 4. 1995 - Επιμελητής Β' Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 5. 1995 - Μετεκπαίδευση στην Αγγλία
 6. 1996 - Μετεκπαίδευση στο Βέλγιο
 7. 2002 - Λέκτορας Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 8. 2007 - Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 9. 2013 - Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 10. 2018 - Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 11. Πολλές ξενόγλωσσες (που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και ελληνικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και εισηγήσεις.
 12. Μέλος ελληνικών και ξένων ιατρικών εταιρειών