Μαιάνδρου 32
11528 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 8084779
Fax 210 7774607
Email info@hsge.gr
Μέλος της FISGE